Hartelijk welkom op de pagina’s van onze familievereniging!

 

De familievereniging

Werd op 24 mei 1926 in Kassel opgericht voor iedereen met de naam Knauff, f, f t. De initiatiefnemer van de oprichting van onze familievereniging was Dr. Max Knauff, München.

De verschillen in de schrijfwijze van onze naam zijn niet belangrijk, omdat vroeger bij het schrijven van de naam gewoonlijk weinig belang werd gehecht aan nauwkeurigheid. De familievereniging Knauff, f, ft werkte eerst tot de tweede wereldoorlog en leverde succesvol researchwerk. In 1945 werd ons vaderland uiteengerukt en zo ook onze familievereniging, omdat een groot deel van onze naamdragers in de huidige deelstaten Thüringen, Sachsen en Sachsen-Anhalt alsook in Berlijn woont.
Op 29. 7. 1962 en daarna verenigden zich naamdragers uit de voormalige Bondsrepubliek Duitsland en West-Berlijn zich opnieuw tot familievereniging. Sinds 1990 zijn we ook in de nieuwe deelstaten actief. De laatste jaren sloten zich ook dragers van onze naam uit België, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en de USA aan bij onze vereniging, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Alle naamdragers kunnen lid worden van de familievereniging, maar ook de personen die van een Knauff, f, ft afstammen en door huwelijk nu anders heten.

 

De familiekrant

In een familiekrant die éénmaal jaarlijks verschijnt, komen we alle nieuwtjes uit het heden en het verleden van onze grote familie te weten. We lezen o. a. de jongste researchresultaten, berichten over de laatste familie-ontmoeting, familieberichten enz. Leden van de vereniging krijgen deze krant regelmatig en gratis in de bus.

 

Het familiewapen

Op de titelpagina van de familiekrant staat ons familiewapen. Het werd bij de oprichting van de vereniging vanuit heraldisch oogpunt opnieuw opgesteld uit oude gevonden Knauff-wapens en in 1927 in het Generalregister zur deutschen Wappenrolle geregistreerd

Ons familiewapen, dat de leden van de vereniging mogen dragen, (over de vereniging zijn verschillende artikels met het wapen te vinden) toont tweemaal de knop van het zwaard en verwijst hiermee naar het ontstaan van de familienaam

Knauf-GIF-kleinKlik voor Details (in duits) de Foto

Men is van mening dat de naam Knauff, f, ft terug te leiden is tot het oude beroep van de knop-smeden. Zij maakten de knoppen, dus de zwaardgrepen. De familieresearch heeft ook enkele oude Knauf(f)-wapens ontdekt. De verklaring van het ene wapen laat ook concluderen dat er ook een adellijke stam van Knauff nabij  Meißen was, bijv. Oberst Leopold von Knauff, 1666.

 

 

 

 

De herkomst van onze familienaam

De recentste familieresearch leverde interessante resultaten op uit Vlaanderen. Daar kwam onze familienaam – weliswaar in een volledig andere schrijfwijze - reeds voor omstreeks het jaar 1000, toen er in het Rijk bijna nog geen familienamen waren. Dit wijst erop dat de Vlaamse voorouders een invloedrijke familie waren. Zo is ook te verklaren, dat deze familie, die onze familienaam droeg, in het jaar 1127 aan een complot heeft deelgenomen tegen Karl de Goede van Vlaanderen. Karl de Goede werd daarbij vermoord, maar de omverwerping mislukte, en onder de ter dood veroordeelden bevonden zich ettelijke naamdragers van onze familie.

Een deel van de samenzweerders met onze naam kon vluchten en dook dan in 1133 in Utrecht en St. Trond (België) en in 1176 in Uerdingen aan de Rhein (nabij Krefeld) opnieuw op. Omdat de vestiging in het huidige Duitsland normaal van west naar oost gebeurde, kunnen we aannemen, dat de afstammelingen van de vluchtelingen uit Vlaanderen zich ook vanuit het westen in het Rijksgebied verspreidden, zodat de toenmalige samenzweerders uit Vlaanderen onze voorvaderen zijn.

Andere afstammelingen van deze politieke vluchtelingen heten Knop, Knoop en Knopp. Deze verschillen in de familienaam hebben te maken met de verschillende ontwikkeling van onze Duitse taal, maar ook met onze dialecten. Zo is de huidige schrijfwijze Knof, Knoof en Knaf nauw met onze familienaam verbonden. Een oude schrijfwijze is ook Knouf, ff. Verder bestaat ook nog de naam Knauft. Voor zover we tot nu konden vaststellen, is de "t" op het einde van onze familienaam in Thüringen en in het gebied van de untere Saale ontstaan.

Verspreidingsgebied van onze naam

Na de oprichting van onze familievereniging lukte het, meer dan 2000 adressen met de naam Knauff, f, ft of vrouwen met deze meisjesnaam op te sporen.
De belangrijkste verspreidingsgebieden van onze naam waren eerst Eifel, Rheinland, Ruhrgebied, Hessen, Maingebied, Thüringen, het gebied aan de Beneden-Saale en Berlijn. In deze gebieden, behalve Berlijn, kan men het voorkomen van onze naam meestal een paar eeuwen naspeuren.
Hier moet in het bijzonder het Hansenhof in Zella (Schwalm/Hessen) worden vermeld waarvan veel neven en nichten afstammen. De Knaufs zitten hier met zekerheid in de 17e generatie, maar vermoedelijk nog veel langer.

Vandaag is onze naam overal in Duitsland te vinden, ook op plaatsen waar hij niet van de streek is. In het buitenland is onze familienaam eveneens vertegenwoordigd, vooral in Noord-Amerika, België en Nederland.

Ons familiemonument

In Steinatal nabij Steina bij Schwalmstadt-Ziegenhain werd in 1928 op een stuk grond van de vereniging, een groot kwartsiet-monument met de zwaardknop opgericht voor de herdenking van de gesneuvelden van onze families en op 29 juli 1928 ingewijd.

Tijdens de eerste wereldoorlog zijn 183 en tijdens de tweede wereldoorlog 256 soldaten met de naam Knauff, f, ft  gesneuveld. Ons familiemonument staat daarom in de Schwalm, omdat de geschiedenis van onze familievereniging het nauwste verbonden is met de Schwalm.
 

Knauf Denkmal 2003Onze familiedagen

We zullen u in elk geval proberen helpen.
Bedankt voor uw bezoek, we begroeten u graag binnenkort terug!

Familievereniging Knauff, f, ft  e.V